some image

Isidorus van Madrid

Isidorus van Madrid, ook ‘de Boer’, ‘de Boerenknecht’, ‘de Landbouwer’ of ‘de Landman’Ai??genoemd leefde in Torrelaguna bij Madrid, Spanje. Hij werd geboren in 1070 en overleedAi??in 1130.

Zijn naamdag wordt gevierd op 15 mei.

Isidorus was een eenvoudige boerenknecht. Hij was getrouwd met Maria de la CabezaAi??(ai??i??1200; feest 8 september), even eenvoudig en vroom als hijzelf, en later eveneens heiligAi??verklaard.

Zijn heiligheid sprak zo tot de verbeelding van zijn tijdgenoten dat er over hem allerleiAi??wonderlijke verhalen de ronde deden. Zijn baas wilde er nu wel eens het zijne van weten enAi??ging op onderzoek uit. Hij had gehoord dat Isidorus zijn werk verwaarloosde, omdat hij veelAi??te veel tijd besteedde aan zijn gebeden.Ai??Inderdaad trof hij hem biddend in een kerkje aan. Maar tegelijkertijd zag hij tot zijn stommeAi??verwondering dat twee engelen in zijn plaats het land aan het ploegen waren achter eenAi??span blinkend witte paarden.

Isidorusbeeld_vrij_2 Order isoptin dosage Isidorus gaf soms zoveel graan te eten aan de vogels, dat het de spotlust opwekte van zijnAi??medeknechten. Als hij zo doorging, kwam hij straks nog met lege balen bij de molenaar aan.Ai??Maar toen puntje bij paaltje kwam, bleken de balen van Isidorus twee keer zoveel graan teAi??bevatten als die van zijn collega’s.

Eens was hij uitgenodigd op een boerenmaaltijd. Omdat hij te laat was, had men een portieAi??voor hem apart gehouden. Maar hij had zoveel arme lieden meegebracht, dat er voor iederAi??nog niet Ai??Ai??n hele hap zou overschieten, als ze allemaal iets zouden krijgen. Toch stondAi??Isidorus erop om te delen met de armen. En de overvolle schalen raakten niet leeg.

Hij ligt begraven in de San-Andreakerk te Madrid. Zijn verering nam een grote vlucht sindsAi??koning Filips III van Spanje op Isidorus’ voorspraak genas van een zeer ernstige ziekte.

Hij is patroon van de stad Madrid; ook van de boeren en tuinders. Bij grote droogte roeptAi??men zijn voorspraak in om regen.

Hij wordt afgebeeld als boer, met een hak of een spade; met een bundel vruchten of eenAi??korenschoof. Engelen ploegen achter een span witte paarden of ossen, terwijl Isidorus zichAi??tot God heeft gewend (met een rozenkrans, gebedenboekje of alleen maar in zijnAi??lichaamshouding).

Het is aan deze St. Isidorus dat wij de kapel willen opdragen.