some image

Projectplan St. Isidoruskapel

De Stichting St. Isidorus is voornemens een zo authentiek mogelijke wegkapel, metAi??een oppervlakte van ongeveer 24 mA?, te bouwen op de locatie Boxtelseweg 5/5a teAi??Schijndel.

Door mevr. Caroline van Esch, exploitant van Zorghoeveai??i??t Binnenveld is het initiatiefAi??genomen te komen tot de oprichting van een kapelletje, toegewijd aan deAi??beschermheilige van de landbouw, “St.Isidorus van Madrid”.

Stichting St. Isidorus

Een groepje enthousiaste mensen omarmde dit idee en richtte Stichting St. IsidorusAi??op. De stichting zal alle werkzaamheden die horen bij totstandkoming enAi??instandhouding van de wegkapel op zich te nemen.
Read more about australia online casino
Zij achterhaalden dat, blijkens diverse overleveringen, in het buurtschap HermalenAi??een kapelletje heeft gestaan. Dit schijnt vlakbij de plaats te zijn geweest waar nuAi??zorgboerderij ’t Binnenveld staat. Uitgebreide navorsingen door o.a. deAi??Heemkundekring Schijndel hebben echter geen nadere informatie over de exacte locatie, deAi??patroonheilige etc. opgeleverd. (Zie ‘Het Schijndels Landschap’, uitgave vanAi??Heemkundekring en Gemeente Schijndel 2003).

Buitengebied van Schijndel

kapel_voor_zijkantDe realisatie van de wegkapel kan een tijdsmarkering zijn in de toekomst van hetAi??buitengebied van Schijndel. Immers het refereert aan de ontwikkeling waarinAi??enerzijds de invloed en aanwezigheid van de kerken duidelijk afneemt en waar zichAi??op een veel kleinere schaal toch her en der mogelijkheden voor eenAi??religieuze beleving manifesteren.

Nu blijkt dat anno 2013 drie kerkgebouwen in de gemeente Schijndel buiten gebruikAi??worden gesteld, is het moment daar om een nieuwe, intieme en kleinschaligeAi??geloofsbeleving een kans te geven. Mensen zijn nog altijd op zoek naar plaatsen dieAi??hen de tijd, rust en gelegenheid bieden om hun gedachten, herinneringen enAi??emoties een plaats te geven. Wegkapel St. Isidorus wil zoai??i??n belevingsplek zijn. EenAi??plek waar mensen ai???uit het Katholieke Zuidenai??i?? op hun eigen moment, op hunAi??eigen manier en bij hun eigen intenties kunnen stilstaan.

Locatie Boxtelseweg

Kapelletjes en wegkruisen werden in het verleden vaak bij splitsing/kruising vanAi??wegen geplaatst/gebouwd. De gekozen locatie is gelegen in een ruime bocht van deAi??Boxtelseweg en kan zodoende ook als geschikte plaats worden aangeduid.

Belevingswaarde

Ook geldt dat een kapelletje kan bijdragen aan de belevingswaarde van hetAi??platteland. Het eens zo veelzijdige en diverse platteland van Brabant is o.a. onderAi??invloed van ruilverkaveling en de aanleg van wegen versoberd en uniformerAi??geworden; een kapel zal de diversiteit versterken, meer diversiteit enAi??verscheidenheid aan mogelijkheden dragen bij aan de belevingswaarde van hetAi??platteland.

Het is mede daarom dat ervoor is gekozen om de kapel te wijden aan St. Isidorus,Ai??beschermheilige van de boeren en van het platteland.Ai??Tevens kan een kapelletje bijdragen aan versterking van de recreatieve functie vanAi??het platteland, terwijl het daarnaast ook een vorm van revitalisering van hetAi??platteland is. Door aan te sluiten bij bestaande fietstochten langs kapellen enAi??wegkruisen, en door aan te sluiten bij de recreatieve functies van de gemeenteAi??Schijndel en haar ondernemers kan recreatie worden bevorderd.
Cheap cardizem iv

Bezinningsplek

Ook vanuit de mensen die de zorgboerderij bezoeken is al vaker een verzoek tot eenAi??bezinningsplek gekomen, het is dan ook zeer zeker de bedoeling dat deze mensenAi??de mogelijkheid krijgen en ook zullen benutten om gebruik te maken van de nieuw teAi??bouwen kapel. Dit geeft tevens aan waarom voor deze locatie is gekozen in deAi??directe nabijheid van de zorgboerderij. Ook bij ouderen die verblijven op andereAi??zorginstellingen in de buurt leeft ongetwijfeld de behoefte aan een plek totAi??bezinning.

Primair richt het kapelletje zich op de talloze fietsers en automobilisten die dagelijksAi??over de Boxtelseweg fietsen rijden en wandelen.

Kapelletjes en wegkruisen werden in het verleden vaak bij splitsing/kruising vanAi??wegen geplaatst/gebouwd. De gekozen locatie is gelegen in een ruime bocht van deAi??Boxtelseweg en kan zodoende ook als geschikte plaats worden aangeduid.

Het project is inspirerend, gebiedsgericht en levert een bijdrage aan de regionaleAi??identiteit en verstrekt de recreatieve ai??i?? en toeristische aantrekkingskracht van hetAi??platteland.