some image

Projectorganisatie

Het project zal worden gerealiseerd onder supervisie van Stichting St. Isidorus.

Voor de realisatie wordt een beroep gedaan op vrijwilligersorganisaties in Schijndel, op vrijwilligers die reeds actief zijn op zorgboerderij ai???t Binnenveld, op bouwondernemingen, op onderwijsinstellingen etc.

De bouwkundige begeleiding wordt verzorgd door leden van het stichtingsbestuur en de architect.

De communicatie over het project en de voortgang ervan is in handen van leden van hetAi??bestuur die terzake deskundig zijn.

Overleg over de kapel en de realisatie ervan heeft plaatsgevonden met:Ai??Omwonenden, R.K.-kerk te Schijndel, bestuur en ambtenaren gemeente Schijndel,Ai??provincie Noord-Brabant, Heemkundekring, Het groene Woud, initiatiefnemers kapelAi??in Gemonde.

Zofran standing order Planning inzake de realisatie

Het project wordt gerealiseerd in het buitengebied van de gemeente Schijndel. MomenteelAi??loopt een procedure voor de vaststelling van een nieuw Bestemmingsplan voor dit gebied,Ai??waarin dit plan wordt meegenomen. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van ditAi??bestemmingsplan zullen wij B&W verzoeken een omgevingsvergunning voor dit plan af teAi??geven.

Wij verwachten dat we een omgevingsvergunning in september van dit jaar kunnenAi??tegemoet zien. Alsdan willen we aansluitend beginnen met de realisatie, en ijs en wederAi??dienende verwachten wij dat de kapel in april 2014 gereed kan zijn, zodat op de naamdagAi??van St. Isidorus, 15 mei, de plechtige inwijding gevierd kan worden.