some image

St. Isidoruskapel Finacieel

Kostenraming

Blijkens onderstaande raming bedragen de totale kosten circa ai??i?? 95.300,–

Raming algemene kosten ai??i?? 4.500,–
Leges, wijziging bestemmingsplan, verzekeringen e.d.

Raming materiaalkosten ai??i?? 61.300,–
Dit omvat:
Grondwerk, fundering, uitzetten, vorstrand en stellen
Hardsteen, gevelsteen, gevelmetselwerk, rollagen
Stucwerk, tegelvloer/plinten
Kapconstructie, loodwerk, kozijnen, goten, glas
Dakpannen/ hulpstukken
Smeedijzer poort
Aanplant, banken en buiteninrichting

Raming arbeid / uren ai??i?? 29.500,–
Uren, werkuren, tekenkosten.

Financiering

De eigen middelen van de stichting bedragen momenteel ai??i?? 1.500,–

De grond wordt om niet ter beschikking gesteld door Fam. Van Esch.

De oprichtingskosten van de stichting zijn gedragen door van Kruijsdijk notarissen,Ai??opgesteld door Mr. C.O. Pruik.

De bouwontwerp- tekenkosten zijn gedragen door BTA Design.

De reclamekosten, ontwerp en uitvoering, zijn gedragen door Reflex Reclame.

Voor de dekking van de kosten wordt een beroep gedaan op de volgende personen/organisaties:

R.K. Kerk en diverse congregaties
Land- en tuinbouworganisaties
Diverse overheden
Diverse charitatieve instellingen
Bedrijven en particulieren

Vrijwilligers

Buy zenegra 100
Wij streven ernaar de werkzaamheden zoveel mogelijk te laten uitvoeren door vrijwilligers,Ai??zodat de arbeidskosten tot een minimum kunnen worden beperkt.