Tel.: 06 57 33 04 78

E-mail: info@sintisidoruskapel.nl

Detrol overactive bladder treatment

Stichting St. Isidorus
p.a. Rossinistraat 25, 5481 PG Schijndel

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Drs. Cor Weijns; voorzitter

Mevr. Caroline van Esch; secretaris

Dhr. Ad van Rozendaal; penningmeester

Dhr. Eus Witlox; lid

Dhr. Henk Goijaerts; lid

Dhr. Leo van Veghel,
architect en als tekenaar/adviseur bij het project betrokken.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de KvK voor Brabant onder nr: 55231209.

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de stichting is: 14 83 44 488.

De stichting heeft een ANBI-erkenning waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.