some image

Nieuws

Boardroom-componenten voordat de effectieve prestaties | Virtual boardroom | Board software

Uncategorized No comments

Briefing Papers & Board management software & Virtual boardroom

Een materialen betreffende de board moeten belanden samengevat en opgemaakt opdat de bestuursleden zich gemakkelijk kunnen voorbereiden en zichzelf kunnen concentreren op het belangrijkste kwesties ter voorbereiding op een bestuursvergadering. Papers die betrekking hebben bij specifieke agendapunten moeten duidelijk worden gestructureerd, met rubrieken als ‘doel’, ‘achtergrond’, ‘risico’s’, ‘kwesties’, ‘impact’ en ‘aanbevelingen’. Briefing papers moeten bestaan:

  • Kort, bondig en materiaal. Bestuursdocumenten die betreffende een bepaald agendapunt beluisteren, hoeven niet meer vervolgens vier tot zes pagina’s te is, met eventuele verdere details in de bijlagen. Veel directeuren klagen persoonlijk dat hun bestuurspapieren vaak twee weleens zo lang zijn als zou moeten. coque iphone 2019 soldes
  • Tijdig. Informatie dienen worden gedistribueerd, bij voorkeur in de handen van het directeuren, minstens vijf werkdagen van tevoren. Hierdoor kunnen bestuursleden – vooral niet-uitvoerende bestuurders, dat minder vertrouwd zijn met het bedrijf als uitvoerende bestuurders – de kwesties voor een vergadering volkomen bespreken. coque iphone
  • Gericht en actiegericht. In de kranten dienen de kwestie ter bespreking worden voorgelegd, de risico’s van elk geïdentificeerd optioneel worden geëvalueerd, oplossingen word geboden voor een effectieve aanpak met het probleem, en het board-room.nl management een duifje geven van de te ondernemen actie. coque iphone 8 Het dienen duidelijk bestaan wat de directeuren nodig hebben. Ben dit dezelfde kwestie van beslissing, louter ter informatie of vanwege op erbij merken (indien uitgeoefend in de bestaande CEO / managementautoriteit)?

Indien een voorstel ingewikkelder zijn of aanvullende uitleg behoeft, zou het bestuur kunnen overwegen om de zaak te delegeren aan een comité van de raad of vanwege een-op-een briefings op bij stellen van elke bestuurder door de promotor met het voorstel. coque iphone soldes

boardroom

Het rol van de voorzitter & The boardroom & Virtual boardroom

Voordat het bestuur van u bestuur plus het optreden als facilitator en gids, een effectieve bestuursvoorzitter zijn absoluut essentieel. Tijdens het houden van de vergaderingen moet het voorzitter:

  • Behoud een controle betreffende de procedure zonder het discussie te domineren, waarbij alle regisseurs gelijk behandeld worden. Helaas is u niet ongebruikelijk dat beslist voorzitter bestaan of haar mening kenbaar maakt voor alle directeuren hun mening kenbaar maken, waardoor dezelfde eerlijke uitwisseling van ideeën wordt voorkomen.
  • Vergemakkelijk de besluitvorming door beslist gericht debat te stimuleren, gebruik te maken betreffende alle bijdragen, een constructieve discussie bij te moedigen en ervoor te zorgen dat echte meningsverschillen word uitgelicht en opgelost. coque iphone Bekwaam ondervragen helpt om moeilijkheden te verduidelijken en moedigt de volledige deelname van de directeuren aan.
  • Stuur u bord zoals consensus. Beslist goede voorzitter zal steeds streven naar een consensusbeslissing, niet louter een beslissing op basis van meerderheidsstem. (Zie Consensus opstellen, bij pagina 26 voor meer informatie. ) In enkele rechtsgebieden bepaling de statuten van u bedrijf toe dat een voorzitter een “beslissende stem” uitbrengt om een stembriefje op de bord te verbreken. Tevens als dit wordt toegestaan, moet een stoel dit recht niets uitoefenen, vandaar het het spanningen op het bord verergert.
  • Zorg ervoor datgene de beslissingen die worden genomen correct worden begrepen en vastgelegd.

Geef een reactie